Klienci

Ponad 14-letnie doświadczenie ekspertów w pozyskiwaniu zamówień publicznych

W ramach dotychczasowej praktyki opracowywaliśmy dokumentację przetargową i prowadziliśmy liczne postępowania dla administracji różnych szczebli, w tym szczebla centralnego, często z wykorzystaniem środków unijnych. Sporządzaliśmy liczne opinie prawne i analizy, reprezentując Klientów i przygotowując treść środków ochrony prawnej. Reprezentowaliśmy wykonawców i zamawiających przed ówczesnymi Zespołami Arbitrów, aktualnie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.  Przeprowadziliśmy również liczne szkolenia z dziedziny zamówień publicznych.

Lista Klientów

Sektor publiczny

 • Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Fundacja „Fundusz Współpracy”
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 • Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

Szkolnictwo i instytuty naukowo-badawcze

 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie,
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
 • Instytut Organizacji i Zarzadzania w Przemyśle „Orgmasz”
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Sektor prywatny

 • Asseco Poland Sp. z o.o.
 • DahliaMatic Sp. z o.o.
 • T-Systems Polska Sp. z o.o.
 • Billennium Sp. z o.o.
 • SMT Software Sp. z o.o. S.K.A.
 • Intergraph Polska Sp. z o.o.
 • G4S Holdings Polska Sp. z o.o.
 • Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.
 • Partners Consulting Sp. z o.o.
 • Plan S.A.
 • Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
 • Montech Sp. z o.o.
 • Europapier-Impap Sp. z o.o.
 • Polcart Sp. z o.o.
 • TPI Sp. z o.o.
 • rdGIS Sp. z o.o.
 • Valuetank Sp. z o.o.