Budowa platformy elektronicznych zamówień publicznych

17 lutego 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów, Minister Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podpisali porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych określając obowiązujące ich zasady współpracy w zakresie m.in. budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych coraz przygotowywania zmian prawnych, które są konieczne do realizacji zadań jakie wynikają z Porozumienia, jakie zostało zawarte.

Zespół powołany przez Ministra Cyfryzacji będzie czuwał nad realizacją Porozumienia w prawidłowy sposób, a Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma stanąć na jego czele .

Nie da się ukryć, iż rezygnacja z tradycyjnego sposobu wymiany informacji jest pewnego rodzaju rewolucją w zamówieniach publicznych, jednak jej wprowadzenie zdecydowanie uprości funkcjonowanie całych zamówień oraz biurokrację. Skróceniu ulegnie ich czas trwania oraz wzrośnie konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.