Co robimy

NASZA OFERTA

LegalHut świadczy szereg wyspecjalizowanych usług dotyczących zamówień publicznych. Zajmujemy się obsługą prawną Wykonawców i Zamawiających Klienta.

Kancelaria pracuje od 2006 roku i specjalizuje się w obszarze zamówień publicznych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa zobowiązań związanego z opracowywaniem projektów umów cywilnoprawnych o udzielenie zamówienia publicznego, a także prowadzenia negocjacji i rozwiązywania problemów przy realizacji projektów IT.

Nasze podejście

 • Kompletna i czytelna komunikacja
 • Szacunek do czasu klienta
 • Bliska współpraca

Podstawy sukcesu

 • Ponad 10 lat doświadczenia
 • Wysoki wskaźnik skuteczności
 • Doświadczenie po stronie sektora publicznego i prywatnego

OSTATNIE POSTY

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ WYKONAWCÓW

 • analiza treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz analiza projektu umowyuslugi dla wyknawców
 • formułowanie pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • prowadzenie negocjacji
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz przygotowaniu oferty
 • opracowanie treści uzupełnienia oferty, wyjaśnień treści złożonej oferty
 • dokonanie wglądu do wniosków i ofert konkurencyjnych i sformułowanie zarzutów
 • opracowanie treści informacji o czynnościach Zamawiającego sprzecznych z ustawą
 • opracowanie odwołania
 • opracowanie przystąpienia do odwołania
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • opracowanie treści skargi

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ ZAMAWIAJĄCYCH

 • opracowanie planu udzielania zamówień publicznychusługi nabywcy
 • doradztwo w zakresie doboru trybu udzielenia zamówienia
 • doradztwo w zakresie zarówno konstruowania warunków udziału w postępowaniu, jak i kryteriów oceny ofert
 • opracowanie treści ogłoszenia i dokumentacji postępowania
 • prowadzenie protokołu postepowania
 • udział w komisji przetargowej
 • pomoc w zakresie badania i oceny ofert
 • opracowanie odpowiedzi na odwołanie
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • opracowanie treści skargi