Klienci

Wieloletnie doświadczenie ekspertów w pozyskiwaniu zamówień publicznych

W ramach dotychczasowej praktyki opracowywaliśmy dokumentację przetargową i prowadziliśmy liczne postępowania dla administracji różnych szczebli, w tym szczebla centralnego, często z wykorzystaniem środków unijnych. Sporządzaliśmy liczne opinie prawne i analizy, reprezentując Klientów i przygotowując treść środków ochrony prawnej. Reprezentowaliśmy wykonawców i zamawiających przed ówczesnymi Zespołami Arbitrów, aktualnie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.  Przeprowadziliśmy również liczne szkolenia z dziedziny zamówień publicznych.