Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, prowadzeniu innowacyjnych projektów, przygotowaniu do sprzedaży i/lub restrukturyzacji firm oraz wdrożeniach systemów informatycznych.

Prowadził projekty informatyczne dla sektora komercyjnego i publicznego, zarządzając dużymi - ponad 250-osobowymi zespołami.

Posiada rozległe doświadczenie zawodowe zdobyte w ponad 100 projektach dla dużych, w tym międzynarodowych przedsiębiorstw (Primark, iAlbatros, Commerzbank, DIMO Gestion) oraz w innowacyjnych projektach dla start-upów i rozwijających się firm technologicznych.

Robert Strzelecki pełnił też funkcje zarządcze w licznych projektach prowadzonych dla sektora publicznego. Wśród kluczowych, realizowanych przez Roberta, projektów publicznych należy wymienić projekt konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych w Ministerstwie Finansów (ZISAR Ministerstwo Finansów), platformę e-usług dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zintegrowany system zarządzania z obszarem LIMS dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jego doświadczenie - zarówno po stronie dostawców, jak i zamawiających usługi oraz systemy informatyczne - jest świetną bazą do pomocy, oceny i/lub audytu projektów, produktów IT oraz przedsięwzięć. We wsparciu wykonawców charakteryzuje się szeroką wiedzą techniczną i merytoryczną.

Dołącz do Roberta Strzeleckiego